Gizlilik Politikas覺

G襤ZL襤L襤K POL襤T襤KASI

Gizlilik Bildirimi

Bu gizlilik bildirimi, V覺nn Group (donizettimuzik.com.tr veya Donizetti Muzik) taraf覺ndan iletilmekte olan donizettimuzik.com.tr web sitesinin veri toplama ve kullanma uygulamalar覺n覺 a癟覺klamaktad覺r. Bu Siteye erimeniz bu gizlilik bildiriminde tan覺mlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalar覺n覺 kabul ediyor olduunuzu g繹sterir.

Kiisel Bilgilerinizin Toplanmas覺

Sitemizde istenen kiisel bilgileriniz hizmetlerimizin sunulabilmesi, bilgilendirme, iletiim vb. Durumlar i癟in kay覺t alt覺nda tutulmaktad覺r.

Toplad覺覺m覺z kiisel bilgiler aras覺nda ad覺n覺z, unvan覺n覺z, irket veya kuruluunuzun ad覺, i e-posta adresiniz, i telefonunuz, i veya ev adresiniz ve i tan覺m覺n覺zla, cinsiyetiniz, doum tarihiniz, T.C. kimlik numaran覺z, vergi dairesi numaran覺z ve irketinizle ilgili bilgiler olabilir.

Site, ziyaretleriniz hakk覺nda, siteye erimek i癟in kulland覺覺n覺z internet servis salay覺c覺s覺n覺n ad覺 ve internet protokol (IP) adresi, siteye erime tarihi ve saatiniz, sitede bulunduunuz s覺rada eritiiniz sayfalar ve sitemize dorudan balanman覺z覺 salayan web sitesinin internet adresi gibi birtak覺m bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler sitenin iyiletirilmesi, eilimlerin analiz edilmesi ve sitenin y繹netilmesi i癟in kullan覺l覺r. Servislerimizden baz覺lar覺, istenen bir hizmeti salamak i癟in donan覺m ve yaz覺l覺m覺n覺zla ilgili bilgiler toplar.

Kiisel Bilgilerinizin Kullan覺m覺

Sitede toplanan kiisel bilgiler, Sitenin iletilmesi ve istediiniz veya yetkilendirdiiniz hizmetlerin salanmas覺 (羹r羹n g繹nderimi, fatura d羹zenlemesi vs.) ya da ilemlerin yerine getirilmesi i癟in kullan覺l覺r.

Donizetti Muzik bu kullan覺mlar覺 desteklemek 羹zere, m羹terilerine daha etkili hizmet sunmak, siteyi ve dier ilgili Donizetti Muzik 羹r羹nlerini veya hizmetlerini iyiletirmek ve ayn覺 bilgileri tekrar tekrar girme gereini ortadan kald覺rarak sitenin kullan覺m覺n覺 daha kolay hale getirmek veya siteyi 繹zel tercihlerinize ve ilgi alanlar覺n覺za g繹re 繹zelletirmek i癟in kiisel bilgileri kullanabilir. Donizetti Muzik.com.tr taraf覺ndan kullan覺lan bilgiler dier Donizetti Muzik hizmetleri taraf覺ndan toplanan bilgilerle birletirilebilir.

Kiisel bilgilerinizi, bildirimleri de i癟erecek ekilde, kullanmakta olduunuz 羹r羹n veya hizmetler hakk覺nda bilgiler salamak i癟in kullanabiliriz. Ayr覺ca, size dier Donizetti Muzik 羹r羹nleri ve hizmetleri hakk覺nda bilgiler g繹nderebiliriz.

Arat覺rma amac覺yla, site ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birletiririz ve bu bilgileri daha yararl覺 i癟erik salamak 羹zere toplu bir ekilde kullanabiliriz. donizettimuzik.com.tr sitesinin giri s覺n覺rlamas覺 olan kimi b繹l羹mlerinde, kiiselletirilmi i癟erik salamak i癟in, site ziyaret verilerini kiisel bilgilerinizle birletirebiliriz.

Bir haber b羹ltenine kaydolduunuzda veya tan覺t覺m e-postalar覺 almay覺 kabul ettiinizde donizettimuzik.com.tr, t覺klatt覺覺n覺z e-postalar覺 izlemek i癟in 繹zelletirilmi balant覺lar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya sat覺 bilgileri g繹nderebilmek i癟in bu bilgileri kiisel bilgilerinizle ilikilendirebiliriz. Her e-posta, bu t羹r iletilerin gelmesini durdurman覺za olanak veren, abonelik iptal balant覺lar覺 i癟erir.

Kiisel bilgileriniz, yukar覺da an覺lan ama癟larla dorudan donizettimuzik.com.tr taraf覺ndan kullan覺labilecei gibi V覺nn Group  irketleri ile de payla覺labilecek ve ayn覺 ama癟larla s覺n覺rl覺 olmak 羹zere kullan覺labilecektir. Bu kullan覺m kapsam覺nda gerek V覺nn Group gerekse de grup irketleri, taraf覺n覺zdan al覺nan onaya istinaden pazarlama faaliyetleri, kampanyalar ve benzeri f覺rsatlar hakk覺nda sizleri bilgilendirmek amac覺yla e-posta, SMS, otomatik arama vb. yollarla iletiim kurabileceklerdir.

Donizettimuzik, kiisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Donizetti Muzik ya da siteye tebli edilen yasal ilemlere uymak; (b) Donizetti Muzik haklar覺n覺 ve m羹lkiyetini korumak ve savunmak; (c) kamu g羹venlii a癟覺s覺ndan acil durumlarda harekete ge癟mek i癟in gerekli olduuna iyi niyetle kanaat getirdii hallerde a癟覺klayabilir.

Kiisel Bilgilerinizin G羹venlii

Donizetti Muzik, kiisel bilgilerinizin g羹venliini korumay覺 ilke edinmitir. Kiisel bilgilerinizi yetkisiz eriime, kullan覺ma veya a癟覺a 癟覺kmaya kar覺 korumak i癟in 癟ok 癟eitli g羹venlik teknolojileri ve yordamlar覺 kullan覺r. rnein, salad覺覺n覺z bilgileri kontrol alt覺ndaki tesislerde bulunan ve s覺n覺rl覺 eriimi olan bilgisayar sunucular覺nda depolar覺z. Ayr覺ca, kredi kart覺 numaras覺 gibi hassas kiisel bilgileri 襤nternet 羹zerinden ilettiimizde, bunlar覺 G羹venli Yuva Katman覺 (SSL) protokol羹 gibi ifreleme y繹ntemleriyle koruruz. Ayr覺ca kredi kart覺 bilgilerinizi herhangi bir ekilde sistemlerimizde saklamay覺z. Kullan覺lan Kredi kartlar覺 繹zel crypto y繹ntemleri ile ifrelenerek ilgili bankaya iletilir.

Bu Gizlilik Bildiriminde Yap覺labilecek Deiiklikler

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman g羹ncelletirebiliriz. Bunu yaparken gizlilik bildiriminin 羹st b繹l羹m羹nde yer alan "son g羹ncelletirme tarihi" k覺sm覺n覺 da deitiririz. Toplad覺覺m覺z kiisel bilgileri korumak i癟in hangi y繹ntemlerden yararland覺覺m覺z konusunda bilgi sahibi olmak i癟in bu gizlilik bildirimini d羹zenli aral覺klarla g繹zden ge癟irmenizi 繹neririz. Hizmeti s羹rekli ekilde kullanman覺z bu gizlilik bildirimini ve yap覺labilecek g羹ncelletirmeleri kabul ettiiniz anlam覺na gelir.

G羹venlik Bildirimi

Donizetti Muzik, eriim ifresi gibi bilgilerin sizin taraf覺n覺zdan belirlenmesine olanak salar. Eriim ifresinin unutulmas覺 durumunda kay覺t olurken vermi olduunuz e-posta adresine yeni ifre oluturmak i癟in tan覺mlanan sayfa linki g繹nderilir.

Donizetti Muzik gizli bilgilerin istendii b繹l羹mlerde SSL (Secure Socket Layer) y繹ntemini kullanarak bilgilerinizin 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺n eline ge癟mesini engeller.