Ar-Ge

Bir çok enstrüman ülkemizde ithal edilmektedir, ithal edilen enstrüman ve aksesuarların ülkemizde daha kaliteli ve uygun fiyat ile yapıla bileceği inancı ile Arge faaliyetlerimiz üç başlık aldında toplanmaktadır


1.    Temel Araştırma : Enstrümanın temel özelliklerini en ayrıntılı şekilde analiz edilmesi, kullanılan materyallerin ülkemiz şartlarında tedarik edilip edilememesi veya alternatif materyallerinin ülke şartlarında üretilip üretilemeyeceğinin kararının verilmesi

2.    Uygulamalı Araştırma : Atölye şartlarında prototip ürün yapımı için uygun makine ve teçhizatın seçilmesi veya uygun aletlerin yapılması, seri üretim için şartların oluşturulması

3.    Deneysel Geliştirme : Yapımoı tamamlanan prototip ürünlerin profesyonel ekip tarafından denenerek tecrübe edilmesi ve yorumlara göre ürün geliştirilmesinin tamamlanması